Firma
Użytkownik
Hasło
  W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem do platformy RefNet lub z funkcjonowaniem systemu zamówień prosimy o kontakt mailowy MailRefNet

NOWE MOŻLIWOŚCI RefNet:

Uruchomienie możliwości pobierania faktur w formie elektronicznej.
Udostępniamy naszym klientom możliwość pobrania w formie elektronicznej faktur z systemu RefNet, które spełniają formalne wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku (Dz.U. Nr 249, poz. 1661) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
W celu uruchomienia takiej możliwości należy pobrać wzór oświadczenia i zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, wypełnić go, podpisać przez osobę upoważnioną i wysłać skan takiego oświadczenia na adres email: MailRefNet
Oświaczenie do druku

Uruchomiono nowy moduł zgłoszeń dotyczących dostaw i reklamacji.
Poprzez nowy moduł zgłaszane są wszelkie uszkodzenia i niezgodności w wysyłkach, a także zgłoszenia wad jakościowych i fabrycznych produktu podlegających gwarancji producenta.
Zwracamy uwagę na konieczność podania wszystkich prawidłowych danych i wypełnienia odpowiednich pól zgłoszenia, a także załączenia odpowiednich zdjęć w celu szybkiej weryfikacji zgłoszenia i odpowiedniego kontaktu.

Śledzenie statusów przygotowania zleceń na magazynie LogiQ Koluszki, a także tracking przesyłek po numerze listu przewozowego spedytora. W celu zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami i ich opisem pobierz instrukcję.

Śledzenie statusów przygotowania zleceń na magazynie LogiQ Koluszki i tracking wysyłek dostępny online dla klientów, bez logowania PRZEJDŹ DO STRONY
Opis funkcjonalności: pobierz instrukcję.Zapraszamy do odwiedzenia strony informacyjnej i zapoznania się z Centrum Logistycznym LogiQ

www.logiq.com.pl