Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2022 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki: BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Składowej 12, 15-399 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320721. Nowa nazwa spółki brzmi BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Zmiana nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej wcześniej przez: BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Spółka komandytowa a obecnie przez BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Jednocześnie informujemy, że zmianie nie uległy inne dane spółki. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, REGON, KRS oraz numer rachunku bankowego. Zmiana nazwy Spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Proszę o przekazanie do odpowiednich działów w Państwa firmach.


logo
W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem do platformy RefNet lub z funkcjonowaniem systemu zamówień prosimy o kontakt mailowy.